Publications

Books

MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta, GÜTTLER, Vojen et al. Biometric Data and Its Specific Legal Protection. Praha: Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, 2020.

FIALOVÁ, Eva, MATEJKA, Ján, PŘÍBÁŇ ŽOLNERČÍKOVÁ, Veronika, SOLARCZYK KRAUSOVÁ, Alžběta. Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel [Liability for Damage Caused by Operation of Autonomous Vehicles]. Praha: Leges, 2022.

Book chapters

KRAUSOVÁ, Alžběta. Evropská unie a její přístup k umělé inteligenci [European Union and Its Approach to Artificial Intelligence]. In: Štědroň, B. et al. Právo a umělá inteligence [Law and Artificial Intelligence]. Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2020.

MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta. Právo a umělá inteligence – nová výzva právní regulaci nebo science fiction? [Law and Artificial Intelligence – A New Challenge to Legal Regulation or Science Fiction?]. In: Štědroň, B. et al. Právo a umělá inteligence [Law and Artificial Intelligence]. Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2020.

KRAUSOVÁ, Alžběta, DUMORTIER, Jos. Legal Issues of Ambient Intelligence in the SERENITY Project. In Spanoudakis, G., Gomez, A. M., Kokolakis, P. (eds.) Security and Dependability in Ambient Intelligence. New York: Springer, 2009.

Articles

KRAUSOVÁ, Alžběta, MORAVEC, Václav. Disappearing Authorship: Ethical Protection of AI-Generated News from the Perspective of Copyright and Other Laws. JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. 2022, Vol. 13, No. 2, 132-144.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Investigating Accidents of Autonomous Vehicles from the Perspective of Intellectual Property Protection. The Lawyer Quarterly. 2022, Vol. 12, No. 2, p. 194-200.

FIALOVÁ, Eva, KRAUSOVÁ, Alžběta. Otázky uplatňování prevenční povinnosti při výrobě a provozu autonomních vozidel [Questions Related to Applying Precautionary Obligation During Production and Operation of Autonomous Vehicles]. Časopis pro právní vědu a praxi. 2021, Vol. XXIX, No. 4, p. 759-777.

MATEJKA, Ján, FIALOVÁ, Eva, ŽOLNERČÍKOVÁ, Veronika, KRAUSOVÁ, Alžběta. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel [Tortious Liability on the Threshold of the Machine Era or to Certain Assumptions for the Obligation to Compensate for Damage Caused by the Operation of Autonomous Vehicles]. Právník. 2021, Vol. 160, No. 5, p. 313-333.

KRAUSOVÁ, Alžběta, MATEJKA, Ján. Autonomous Vehicles and In-vehicle Data in the Context of Motor Insurance. The Lawyer Quarterly. 2020, Vol. 10, No. 2, p. 154-170.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Law and the Use of Living Biological Tissues for Research and Experimental Purposes. The Lawyer Quarterly. 2019, Vol. 9, No. 4, p. 381-385.

KRAUSOVÁ, Alžběta. EU Competition Law and Artificial Intelligence: Reflection on Antitrust and Consumer Protection Issues. The Lawyer Quarterly. 2019, Vol. 9, No. 1, p. 79-84.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Online Behavior Recognition: Can We Consider It Biometric Data under GDPR? Masaryk University Journal of Law and Technology. 2018, Vol. 12, No. 2, p. 161-178.

KRAUSOVÁ, Alžběta, HAZAN, Hananel, MATEJKA, Ján. Biometric Data Vulnerabilities: Privacy Implications. The Lawyer Quarterly. 2018, Vol. 8, No. 3, p. 295-306.

MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta, GÜTTLER, Vojen. Biometrické údaje a jejich právní režim [Biometric Data and Its Legal Regime]. Revue pro právo a technologie. 2018, Vol. 9, No. 17, pp. 91-129.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Zásada autonomie vůle v ochraně soukromí: Možnosti a limity v rozhodování o vlastních biometrických údajích [Principle of Autonomy in Privacy Protection: Opportunities and Limits in Decision-Making about Own Biometric Data]. Právní rozhledy. 2018, Vol. 26, No. 6, pp. 191-197.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Abuse of Market Power in the ICT Sector. The Lawyer Quarterly. 2018, Vol. 8, No. 1, pp. 75-81.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Larry Daniel. Cell Phone Location Evidence for Legal Professionals. Understanding Cell Phone Location Evidence from the Warrant to the Courtroom. Elsevier, 2017. The Lawyer Quarterly. 2017, Vol. 7, No. 4, pp. 302-303.

MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta. Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem k povaze a druhu přenášeného obsahu [Analysis of the Liability of Hosting Service Providers with Regard to the Nature and Type of Transferred Content]. Právník. 2017, Vol. 156, No. 9, pp. 751-769.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Status elektronické osoby v evropském právu v kontextu českého práva [Status of Electronic Person in European Law in the Context of Czech Law]. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2017, Vol. 25, No. 20, pp. 700-704. ISSN 1210-6410.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Intersections between Law and Artificial Intelligence. International Journal of Computer. 2017, Vol. 27, No. 1, pp. 55-68. ISSN 2307-4523.

KRAUSOVÁ, Alžběta, HAZAN, Hananel. Robots with Biological Brains: Autonomy and Liability of a Semi-Artificial Life Form. The Lawyer Quarterly. 2017, Vol. 7, No. 3, pp. 162-172. ISSN 1805-840X.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Neuromarketing from a Legal Perspective. The Lawyer Quarterly. 2017, Vol. 7, No. 1, pp. 3-9. ISSN 1805-840X.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Legal Aspects of Brain-Computer Interfaces. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2014, Vol. 8, No. 2, p. 199-208.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Patentové právo a jeho strategické využití [Patent Law and Its Strategic Use]. Revue pro právo a technologie. 2013, Vol. 4, No. 7, p. 27-31.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Evropská reforma ochrany osobních údajů [European Reform of Personal Data Protection]. Revue pro právo a technologie. 2012, Vol. 3, No. 5, p. 3-9.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Ambient Intelligence Environments: Focus on a Human. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2009, Vol. 3, No. 3, pp. 325-334.

COMPAGNA, Luca, EL KHOURY, Paul, KRAUSOVÁ, Alžběta, MASSACCI, Fabio, ZANNONE, Nicola. How to integrate legal requirements into a requirements engineering methodology for the development of security and privacy patterns. Artificial Intelligence and Law. 2008, Vol. 17, No. 1, p. 1-30. ISSN 0924-8463.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Identification in Cyberspace. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2008, Vol. 2, No. 1, p. 83-95.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Legal Regulation of Artificial Beings. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2007, Vol. 1, No. 1, p. 187-198.

Articles in conference proceedings

KRAUSOVÁ, Alžběta, KONOPÍK, Miloslav, PRAŽÁK, Ondřej, SIDO, Jakub, ŽOLNERČÍKOVÁ, Veronika, MORAVEC, Václav, VOLEK, Jaromír. Socially Responsible Virtual Assistant for Privacy Protection: Implementing Trustworthy AI. In Proceedings of 4th International Workshop on eXplainable and Responsible AI and Law co-located with 18th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2021). CEUR Workshop Proceedings. Vol. 3168.

GÜTTLER, Vojen, KRAUSOVÁ, Alžběta. Vliv využívání umělé inteligence na základní právo na ochranu soukromí (právo na informační sebeurčení) [The Impact of Use of Artificial Intelligence on the Fundamental Human Right to Privacy (Right to Informational Self-Determination)]. In: Husár, J., Hučková, R., Suchoža, J. (eds.). Právo-obchod-ekonomika – zborník vedeckých prác. Košice, UPJŠ, 2020. p. 94-107.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Monitorování chování klienta bankou z pohledu ochrany osobních údajů [Monitoring of Client’s Behavior by Banks from the Perspective of Personal Data Protection Legislation]. In Kyncl, L., Schlossberger, O. (Eds.). Know Your Customer 2016. Proceedings from fourth year of international scientific symposion. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. p. 118-137.

KRAUSOVÁ, Alžběta, HAZAN, Hananel. Creating Free Will in Artificial Intelligence. In Romportl, J. et al. (eds.) Beyond AI: Artificial Golem Intelligence. Proceedings of the International Conference Beyond AI 2013. Pilsen: University of West Bohemia, 2013, p. 96-109.

KRAUSOVÁ, Alžběta, MASSACCI, Fabio, SAIDANE, Ayda. How to capture and use legal patterns in IT. In ICAIL ’09: Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Law. 2009. p. 228-229. DOI 10.1145/1568234.1568267.

KRAUSOVÁ, Alžběta, MASSACCI, Fabio, SAIDANE, Ayda. Legal patterns implement trust in IT requirements: When legal means are the “best” implementation of IT technical goals. In 2009 Second International Workshop on Requirements Engineering and Law (RELAW). 2009, p. 33-38. DOI 10.1109/RELAW.2009.7.

KIYAVITSKAYA, Nadzeya, KRAUSOVÁ, Alžběta, ZANNONE, Nicola. Why Eliciting and Managing Legal Requirements Is Hard. In Proceedings of the 1st International Workshop on Requirements Engineering and Law. 2008, p. 26-30. DOI 10.1109/RELAW.2008.10.

Theses

KRAUSOVÁ, Alžběta. Právo a nové formy poloumělého života [Law and New Forms of Semi-Artificial Life]. Dissertation thesis. Masaryk University, 2020. 174 p.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Uzavírání smluv, adhezní smlouvy [Making contracts, adhesion contracts]. Master’s thesis. Masaryk University, 2007. 54 p.

Analytical reports

Expert Group on Liability and New Technologies – New Technologies Formation. Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies. European Union, 2019.

FAŤUN, Martin et al. Analysis of the Development Potential of Artificial Intelligence in the Czech Republic. Summary Report. Government Office of the Czech Republic, 20. 12. 2018.

KRAUSOVÁ, Alžběta et al. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice. Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR [Analysis of the Development Potential of Artificial Intelligence in the Czech Republic. Analysis of Legal and Ethical Aspects of the Development of AI and Its Applications in the CR]. Úřad vlády České republiky, 10. 12. 2018.

FAŤUN, Martin et al. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice. Souhrnná zpráva [Analysis of the Development Potential of Artificial Intelligence in the Czech Republic. Summary Report]. Úřad vlády České republiky, 10. 12. 2018.

Reports

KRAUSOVÁ, Alžběta. Report from the International Conference SOLAIR 2021: Artificial Intelligence from the Perspective of Horizontal and Sectoral Legislation. Czech Yearbook of Public & Private International Law. 2021, Vol. 12, p. 457-459.

KRAUSOVÁ, Alžběta, MAGNNA, Kateřina Anna. Report about Activities of Czech Women in Artificial Intelligence. The Lawyer Quarterly. 2021, Vol. 11, No. 2, p. 400.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Report from the SOLAIR Conference 2020: Fundamental Values in the Digital Age. The Lawyer Quarterly. 2020, Vol. 10, No. 4, p. 540.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Czech Republic’s AI Observatory and Forum: Expert Platform and Forum for Monitoring Legal and Ethical Rules for Artificial Intelligence. The Lawyer Quarterly. 2020, Vol. 10, No. 1, p. 72.

IVANČO, Alex, FRANČE REJZKOVÁ, Lenka, KRAUSOVÁ, Alžběta. Report from the SOLAIR Conference 2019 (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics): Human Centric Artificial Intelligence. The Lawyer Quarterly. 2019, Vol. 9, No. 4, p. 389.